UiB-datasett

I tillegg til data UiB allereie har ute, så er det heilt nye datasett!
Desse er gjort klare til hackathonet, og er foreløpig kun dokumentert her.
OBS. Endringar i API-et kan forekomme etter hackathonet, men det er ikkje noko planlagt.

For å få adgong til dataene må du skaffe deg ein API-nøkkel.
Sjå data.uib.no for informasjon.

Kalender frå UiB.no

Denne viser dei 200 neste hendingane i kalenderen på www.uib.no

Her er eksempel på data (JSON, formatert for lesbarhet):

uibdata_kalender

Adressa er:
https://eventcalendar.data.uib.no/{API-KEY}/calendar.json

Emner og studieprogram

Forklaring på dei ulike API-endepunkta kjem!
Screenshots viser utdrag frå dataene.

NUS-kodar og stadar
Her får du ut liste over tilgjengelege NUS-kodar og stadar. Kodane du finn her kan du bruke som parameter i andre tenester.

NUS-kodar
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/fag/info.json
CropperCapture[17]

Stadar
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/sted/info.jsonCropperCapture[20]

Støtte-datasett
Desse er tilgjengelege, men ikkje så nyttige i seg sjølv. Dei er nytta av dei andre API-endepunkta nemt her.

Studienivå
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/studieniva/info.json
CropperCapture[21]

Studieprogramkategori
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/studieprogramkategori/info.json
CropperCapture[23]

Emnevalgstatus
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/emnevalgstatus/info.json
CropperCapture[24]

Listar emner og studieprogram ut frå gitt NUS eller stad

Ut frå NUS-kode
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/fag/{nuskode}/info.json

CropperCapture[29]

CropperCapture[28]

Ut frå stedkode
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/sted/{stedkode}/info.jsonCropperCapture[26]

 

CropperCapture[27]

Emner – detaljert informasjon

Viser informasjon om eit emne:
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/emne/{kode}/info.json

du kan legge på «?full» for å få endå meir data:
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/emne/{kode}/info.json?full

Gir tekstleg beskrivelse av emnet:
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/{lang}/emne/{kode}/render.json

Studieprogram – detaljert informasjon

 

Detaljert informasjon for eit studieprogram:
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/studieprogram/{kode}/info.json

Legg på «?full» for meir data:
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/studieprogram/{kode}/info.json?full

Tekstbeskrivelsar av studieprogram

https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/{lang}/studieprogram/{kode}/render.json
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/{lang}/studieprogram/{kode}/{spec}/render.json
https://fs-pres.data.uib.no/{API-key}/{lang}/studieprogram/{kode}/plan.json

 

{API-key} erstattast med din API-nøkkel.
{lang} erstattast med enten «nn» for nynorsk eller «en» for engelsk.
{kode} erstattast med emnekode (t.d. «INF101») eller studieprogramkode (t.d. «MAMN-INF» for masterprogram i informatikk).
Tilsvarande må {stedkode} eller {nuskode} settast inn på dei endepunkta der dette er eit parameter.

3 thoughts on “UiB-datasett

  1. Takk for innspelet! Såg dessverre ikkje kommentaren din med ein gong.
   Med begrensa ressursa så er lenka data langt nede på lista over datasett å få ut.
   Eg tenker det er ein viss terskel for å anvende lenka data, som er høgre enn for å ta i bruk opne data som ikkje er semantiske. Enn så lenge me har mykje data ved UiB å få ut som opne data så vert fokuset på å få ut fleire datasett framfor å bruke tid på å legge til rette API-et og dataene for lenka data.

   Er det nokon spesielle datasett du ønskjer å ha som JSON-LD og nytte til noko spesifikt?

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.